Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Tiltrædelseslandene og konvergenskriterierne

10 lande optages i EU-samarbejdet pr. 1. maj 2004. Efter optagelse skal hvert af landene indføre euroen, når konvergenskriterierne er opfyldt. Der gøres foreløbig status over den økonomiske situation og opfyldelsen af konvergenskriterierne i de 10 lande.