Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

International økonomi

To år med inflationsmål i Norge og Island

Med få dages mellemrum i marts 2001 skiftede både Norges Bank og Seðlabanki Íslands pengepolitisk målsætning. Begge centralbanker overgik fra at føre fastkurspolitik til at føre pengepolitik efter en inflationsmålsætning med en flydende valutakurs. Baggrunden var stigende problemer med den hidtil førte form for fastkurspolitik. Denne artikel beskriver baggrunden for det nye regime og de foreløbige erfaringer.