Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Volatilitet i inflation og økonomisk aktivitet i Norden

Inflation og aktivitet har i en årrække fluktueret mindre i Danmark end i de andre nordiske lande. Det tilskrives især den danske finanspolitiske ramme med henblik på gældsnedbringelse og en konsekvent fastkurspolitik. Herved har Danmark undgået en del såkaldt hjemmelavede chok.