Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

WP 10/2003: Does duration extension enhance excess returns?

I dette papir undersøges det historiske afkast ved at øge renterisikoen på en portefølje. Set over historiske perioder er der et højere afkast forbundet med øget renterisiko. Der er dog ikke en lineær sammenhæng mellem risiko og afkast. Generelt er der et højere afkast forbundet med at renterisiko i korte løbetider, hvor rentestrukturen typisk er stejl. En obligationsinvestor, der ønsker at opnå et højere ekstraafkast i estimationsperioden, vil derfor få det bedste forhold mellem afkast og risiko ved at investere i obligationer med en løbetid på op mod 2 år. Resultaterne i papiret er stærkt afhængige af den valgte estimationsperiode, og det er naturligvis ingenlunde sikkert, at de historiske resultater gentager sig.