Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

International økonomi

WP 11/2003: Has US Monetary Policy Followed the Taylor Rule? A Cointegration Analysis 1988-2002

På baggrund af tilpasningen til ligevægt i et kointegreret vektorautoregressivt system kan det forkastes, at pengepolitikken i USA i perioden 1988-2002 kan beskrives ved en traditionel Taylorregel (John B. Taylor, "Discretion versus policy rules in practice", Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1993). Vi finder i stedet en stabil langsigtssammenhæng mellem den toneangivende pengepolitiske rente, Federal funds rate, arbejdsløshedsprocenten og den lange rente, hvor afvigelser fra langsigtssammenhængen primært korrigeres via ændringer i Federal funds rate. Det tages som tegn på, at renten fastlægges under hensyntagen til såvel aktiviteten som den forventede inflation og andre forhold, som kan udledes af de finansielle markeder.