Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansielle markeder

Aktiviteten i det danske pengemarked

I artiklen foretages en strukturel analyse af de pengepolitiske modparters indbyrdes omsætning med usikrede dag-til-dag pengemarkedslån. Der er i udpræget grad tale om et "engrosmarked", hvor primært de største institutter deltager. Gruppen af mellemstore institutter står dog for 7-13 pct. af omsætningen og har en ikke ubetydelig indbyrdes handel.