Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Baselkomiteens vedtagelse af nye kapitaldækningsregler

Medlemmerne af Baselkomiteen vedtog den 26. juni 2004 reviderede anbefalinger til de kapitalkrav, tilsynsmyndigheder stiller over for kreditinstitutter, bedre kendt som Basel II. På den baggrund har EU-Kommissionen den 14. juli 2004 fremsat et direktivforslag til nye kapitaldækningsregler