Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

International økonomi

BRIK-landene

Der er stigende interesse for de fire store vækstøkonomier: Brasilien, Rusland, Indien og Kina, som tilsammen betegnes BRIK-landene. Artiklen beskriver en række makroøkonomiske karakteristika for disse lande, og deres rolle i verdensøkonomien vurderes. Desuden ser artiklen på landenes langsigtede økonomiske udsigter og faktorer af betydning herfor.