Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Dansk pengeefterspørgsel 1980 – 2002

Analysen af den danske pengeefterspørgsel viser, at den udvikler sig i overensstemmelse med almindeligt accepterede hypoteser, men kan beskrives lidt simplere i dag end tidligere. Det tilskrives bl.a. den stabile udvikling i kronekursen over for euro samt den høje grad af konvergens mellem danske og tyske renter i de senere år