Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

International økonomi

Den økonomiske situation på Færøerne

Siden 2003 har den færøske økonomi været inde i en periode med tilbagegang. Det skyldes bl.a. nedgang for fiskeopdrættet og fiskeindustrien. Fiskeriet har også haft tilbagegang, men størstedelen af fiskeflådens indtjening er fortsat god.