Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

ECBs månedsoversigt, december 2004

Dansk oversættelse af ECBs månedsoversigt, december 2004