Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

EUs handlingsplan for finansielle tjenesteydelser

Europa-Kommissionens handlingsplan for finansielle tjenesteydelser skal fjerne de resterende lovgivnings- og reguleringsmæssige barrierer for et indre finansielt marked i EU. Artiklen beskriver handlingsplanen, Lamfalussy-proceduren og det videre arbejde mod finansiel integration.