Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

EUs udvidelse 2004

Langt de fleste af de 10 nye EU-lande træder ind i EU-samarbejdet med et betydeligt lavere nationalt velstandsniveau end de gamle EU-lande. Artiklen opsummerer en række makroøkonomiske karakteristika for de nye lande og ser på udsigten til, at de kan "indhente" resten af EU. Desuden behandles perspektiverne for yderligere udvidelser af EU.