Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Om Nationalbanken

Finansiel Styring i Danmarks Nationalbank

Bogen omhandler de principper og metoder, som Nationalbanken anvender i forbindelse med forvaltningen af valutareserven og bankens øvrige porteføljer. Vær opmærksom på, at beskrivelsen af den finansielle styring var gældende, da publikationen udkom i 2004.