Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Forfatningstraktaten og ØMUen

Den overordnede ramme for EUs nye forfatningstraktat præsenteres indledningsvis, hvorefter de forhold, der vedrører det økonomiske og monetære samarbejde i EU beskrives. De eksisterende rammer for ØMUen bekræftes med forfatningstraktaten, idet der dog foretages enkelte tilpasninger i regelsættet.