Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Gennemsigtighed på kapitalmarkeder

Gennemsigtighed ved handel er et område, hvor de forskellige markedsdeltagere ofte har forskellige interesser. Forskellige markeder kræver desuden forskellige løsninger for gennemsigtighed. Ny EU-regulering for gennemsigtighed vil få stor betydning for udviklingen af de europæiske kapitalmarkeder.