Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Indeksobligationer i porteføljebeslutninger

Artiklen gennemgår indeksobligationer fra en investeringssynsvinkel, dvs. hvordan kan afkast/risiko ses, og hvordan styres indeksobligationer. Når der investeres i indeksobligationer, skal der beregnes nye mål til vurdering og styring af porteføljen. Hvis man står med en nominel portefølje, kan introduktion af indeksobligationer give en diversifikationsgevinst.