Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kapitalens rolle i banken

Banker har en særlig rolle i samfundsøkonomien og er derfor underlagt regulering med kapitalkrav som et væsentligt element. I artiklen forklares, hvorfor det er nødvendigt at havesærlige krav til bankernes kapital og hvorfor bankerne normalt foretrækker at have en vis overdækning. Endvidere ses der på forventede konsekvenser af de kommende kapitaldækningsregler for bankerne.