Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Kvartalsoversigt, 2004 1. kvartal

Indhold: 1: Seneste økonomiske og monetære udvikling. 2: Udviklingen i kontantpriser på ejerboliger, 3: Udviklingstendenser på det danske obligationsmarked siden 1970, 4: USAs betalingsbalanceunderskud og dollaren, 5: Kvartalsvise finansielle konti for Danmark og 6: EUs handlingsplan for finansielle tjenesteydelser