Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Kvartalsoversigt, 2004 2. kvartal

Publikationen indeholder følgende artikler:
1. Seneste økonomiske og monetære udvikling, 2. EUs udvidelse 2004, 3. Møntunioner og udenrigshandel, 4. Mål og midler i pengepolitikken, 5. Stabilitets- og vækstpagten – status 2004, 6. Aktiviteten i det danske pengemarked, 7. Likviditet og gennemsigtighed i det danske statsobligationsmarked, 8. Realkredit i USA og Danmark samt 9. Indeksobligationer i porteføljebeslutninger