Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Kvartalsoversigt, 2004 3. kvartal

Publikationen indeholder følgende artikler:
1. Seneste økonomiske og monetære udvikling, 2. Nye kontobestemmelser, 3. Baselkomiteens vedtagelse af nye kapitaldækningsregler, 4. Falske pengesedler, 5. Nationalbankens omkostninger ved skibsstøtte, 6. Dansk pengeefterspørgsel 1980 – 2002, 7. Kapitalens rolle i banken, 8. Den økonomiske situation på Færøerne