Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kvartalsoversigt, 2004 4. kvartal

Publikationen indeholder følgende artikler:
1. Seneste økonomiske og monetære udvikling, 2. Volatiliteten i dag-til-dag pengemarkedsrenten, 3. BRIK-landene, 4. Forfatningstraktaten og ØMUen, 5. Gennemsigtighed på kapitalmarkeder, 6. Revision af vægtgrundlaget til beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks, 7. Omsætning på valuta- og derivatmarkederne i april 2004