Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kvartalsvise finansielle konti for Danmark

I løbet af april måned påbegynder Nationalbanken en regelmæssig offentliggørelse af kvartalsvise finansielle konti for Danmark. Artiklen præsenterer den nye statistik, der giver et samlet billede af de finansielle aktiver og passiver for økonomiens hovedsektorer. Desuden beskrives nogle af statistikkens anvendelsesmuligheder.