Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Likviditet og gennemsigtighed i det danske statsobligationsmarked

På baggrund af de første erfaringer efter introduktion af elektronisk handel og market making på statspapirmarkedet i efteråret 2003 analyseres implikationerne for markedets funktion. Statspapirmarkedet er blevet mere gennemsigtigt, og der er løbende adgang til at se handlebare priser.