Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Mål og midler i pengepolitikken

Artiklen diskuterer nogle af de teoretiske overvejelser om penge- og valutapolitik i små, åbne økonomier. Det grundlæggende resultat er, at da pengepolitikken kun har et instrument til rådighed, kan pengepolitikken kun opfylde et mål. Desuden gives en kort præsentation af penge- og valutapolitikken i de nye EU-lande og af nogle af de særlige forhold, der er af betydning for den pengepolitiske strategi forud for euromedlemskab.