Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Møntunioner og udenrigshandel

Nyere undersøgelser viser, at lande med fælles valuta handler mere sammen end lande med separate valutaer. De foreløbige erfaringer fra euroområdet har da også været, at eurolandene har øget deres indbyrdes handel. Af andre undersøgelser fremgår det, at øget udenrigshandel er forbundet med højere økonomisk vækst.