Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Nationalbankens omkostninger ved skibsstøtte

Gennem tiden har Nationalbanken deltaget i støtte til skibsfinansiering. Det skete bl.a. ved overtagelse af skibskreditobligationer, hvor overtagelseskursen typisk var højere end markedskursen. Omkostningen herved skønnes i omegnen af 33 mia.kr. i 2003-priser