Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Omsætning på valuta- og derivatmarkederne i april 2004

Siden 2001 er omsætningen på det danske og det globale valutamarked samt marked for OTC-derivater steget betydeligt. Den stigende omsætning er sammenfaldende med en tendens til lavere spreads og en generel tilstrømning af likviditet. Halvdelen af kronevalutahandlenforegår i udlandet.