Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Revision af vægtgrundlaget til beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Pr. 1. oktober 2004 blev der skiftet vægtgrundlag ved beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks. To nye lande, Kina og Hongkong, er inkluderet. Vægten til Tyskland er faldet markant, men landet er stadig Danmarks største samhandelspartner. Der er foretaget en mindre metodemæssig ændring ved beregningen af vægtgrundlaget.