Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Stabilitets- og vækstpagten – status 2004

Flere EU-lande overskred i 2003 traktatens grænse for budgetunderskud på 3 pct. af BNP. Stabilitets- og vækstpagtens procedure vedrørende uforholdsmæssigt store underskud blev i 2003 sat i bero for Tyskland og Frankrig. Artiklen opsummererforløbet omkring denne procedure og gennemgår de seneste stabilitets- og konvergensprogrammer. Desuden beskrives en række fremlagte forslag til ændring af pagten.