Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Udviklingen i kontantpriser på ejerboliger

Korrigeret for den almindelige prisudvikling er det ikke dyrere at bo i ejerbolig i dag end ofte tidligere, men der er betydelige regionale forskelle. I hovedstadsområdet er omkostningerne ved at bo i ejerbolig historisk høje. Rentetilpasningslån vurderes at have øget kontantpriserne lidt, og introduktionen af afdragsfrie lån vil trække i samme retning.