Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Udviklingstendenser på det danske obligationsmarked siden 1970

Artiklen gennemgår udviklingen på det danske obligationsmarked siden 1970 med fokus på realkredit- og statspapirmarkedet. Tidligere var konverterbare annuitetsobligationer dominerende, mens markedet i dag er mere ligeligt fordelt mellem denne obligationstype og inkonverterbare stående lån. Udviklingen i den samlede kronevarighed er reduceret siden medio 1999.