Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

International økonomi

USAs betalingsbalanceunderskud og dollaren

Der gives en oversigt over de senere års udvikling i USAs betalingsbalance og dollaren. Udviklingen beskrives både med afsæt i den makroøkonomiske udvikling og de bagvedliggende kapitalbevægelser. Til sidst skues der fremad med henblik på holdbarheden af betalingsbalanceunderskuddet.