Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Volatiliteten i dag-til-dag pengemarkedsrenten

Den danske dag-til-dag pengemarkedsrente påvirkes af pengeinstitutternes mulighed for at låne og indskyde likviditet i Nationalbanken. Analysen viser, at en stor del af udsvingene i dag-til-dag renten forklares af dette sammenspil med de pengepolitiske instrumenter. Almindelige markedsmæssige forhold spiller imidlertid også en rolle.