Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Monetære og finansielle tendenser

WP 13/2004: Nominelle og reale effektive kronekursindeks for Danmark 1875-2002

I dette papir udarbejdes årlige handelsvægtede nominelle og reale effektive valutakursindeks for Danmark dækkende perioden siden kronen blev indført som dansk møntenhed i 1875. Der udarbejdes to indeks for den reale effektive kronekurs med henholdsvis forbrugerpriser og engrospriser som deflatorer.