Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

WP 16/2004: A Failure-Rate Model for the Danish Corporate Sector

Dette arbejdspapir præsenterer en regnskabsbaseret konkursmodel udviklet i Danmarks Nationalbank med henblik på at estimere konkurssandsynligheder for danske virksomheder. Modellen anvendes i analysen af danske erhvervsvirksomheder i relation til finansiel stabilitet. Formålet er at vurdere bankers kreditrisiko på erhvervsvirksomheder.