Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

WP 18/2004: Money Demand in Denmark 1980-2002

Papiret analyserer den danske pengeefterspørgsel i perioden 1980-2002. Den langsigtede pengeefterspørgsel identificeres og analyseres inden for rammerne af en cointegreret vektor autoregressiv model.