Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Statsfinanser og statsgæld

WP 19/2004: Statens udenlandske låntagning og gæld fra 1959 til 1991 - en personlig beretning

Denne beretning omhandler hovedsageligt den danske stats udenlandske låntagning og gældsforvaltning fra 1959 til 1991, hvor Nationalbanken overtog området fra Finansministeriet. Hovedvægten er lagt på at beskrive de lånepolitiske overvejelser i forskellige perioder. Niels Erik Sørensen var kontorchef for området fra 1972 til 2001.