Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

WP 20/2004: Clearing og afvikling i et retligt perspektiv

Papiret beskriver, hvordan de to mest kendte clearing- og afviklingssystemer i Danmark,VP-afviklingen og Sumclearingen, virker i praksis, ligesom det analyseres, hvordan de retlige regleri værdipapirhandelsloven, VPHL, baseret på direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer fungerer i forhold til VP-afviklingens ogSumclearingens funktionalitet. En funktionalitet der for begge systemer omfatter nettoafvikling(multilateral netting).