Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

WP 21/2004: Chain indexing in a macro model – Aggregation and irreversibility

Vi belyser, hvilken betydning en overgang fra det traditionelle fastvægtsindeks til kædeindeks i nationalregnskabet har for den kvartalsvise makroøkonometriske model, Mona. Som i andre lande er ideen med at anvende kædeindeks i nationalregnskabet, at man vil reducere fastvægtsindeksets substitutionsbias, som er vokset i takt med et stigende antal højteknologiske produkter med særlig svag prisudvikling. Den internationale nationalregnskabsmanual anbefaler også kædeindeks.På linje med Lasky (1998) vises, at anvendelsen af kædeindeks også kan reducere de sammensætningseffekter, som kan genere i simple aggregerede makromodeller, der er bygget op om det traditionelle fastvægts-nationalregnskab. Anvendelsen af kædeindeks er dog ikke uden problemer. En konsekvens er, at modellens simple nationalregnskabsidentiteter ikke længere holder i faste priser. Desuden introduceres kædeindeksets irreversibilitet, som kan komplicere modeleksperimenter, fx ved at midlertidige stød giver permanente effekter. Sammenfattende er det ikke på forhånd klart, at anvendelse af kædeindeks i modellens fastprisidentiteter vil forbedre modellen. Man skal formentlig gøre sig nogle erfaringer, og afprøve kædeindekset, før man beslutter sig. Det meste af indholdet i dette papir findes i en artikel i Nationaløkonomisk Tidsskrift 2004, nr. 2.