Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Accounting-based Credit-scoring models: Econometric Investigations

Denne Ph.D. afhandling består af fire kapitler, der kan læses hver for sig. Alle kapitlerne omhandler rengskabsbaserede kreditrisikomodeller. Kapitel 1 fokuserer på analytiske og modelleringstekniske problemstillinger, og i kapitlet opstilles en kreditrisikomodel for den danske ikke-finansielle sektor. I kapitel 2 undersøges de faktorer, der fører til økonomiske vanskeligheder i italienske, spanske og franske små og mellemstore virksomheder. I kapitel 3 diskuteres specifikationen af kreditrisikomodeller. Kapitel 4 analyserer konsekvenserne på de beregnede kapitalkrav af at opstille kreditrisikomodeller for enkelte lande og for flere lande.