Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Afviklingen af Varde Bank

I begyndelsen af 1990'erne voksede de økonomiske problemer for Varde Bank sig så store, at der blev etableret en afviklingsordning for banken. For alle praktiske formål er afviklingen nu afsluttet. Artiklen gør status, ligesom artiklen beskriver baggrunden for Varde Banks problemer og de hensyn og overvejelser, der lå bag den etablerede afviklingsordning. Herudover fokuseres på nogle af de problemer, som afviklingen blev konfronteret med.