Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansielle markeder

Aktiviteten i pengemarkedet og Nationalbankens markedsoperationer

Det er ønskeligt at have et velfungerende pengemarked. De pengepolitiske instrumenter er derfor udformet, så de pengepolitiske modparter (penge- og realkreditinstitutter) tilskyndes til at udveksle likviditet med hinanden på markedsvilkår frem for hovedsageligt at handle med Nationalbanken. Dette forhold afspejler sig også i Nationalbankens markedsoperationer, jf. appendiks