Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Det 10-årige rentespænd mellem Danmark og Tyskland

Skift af 10-årig benchmarkobligation i Danmark eller Tyskland kan føre til spring i det traditionelt opgjorte rentespænd, som ikke afspejler forskelle i renteudviklingen, men forskelle i restløbetid på den gamle og den nye benchmarkobligation. I artiklen ses på fordele og ulemper ved alternative metoder til opgørelse af rentespændet.