Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Internationalt samarbejde

Det tyske arbejdsmarked

Arbejdsløsheden er over en lang periode blevet en stadigt større byrde i Tyskland. En medvirkende årsag er indretningen af det tyske arbejdsmarked. I artiklen gives en oversigt over de væsentligste problemer med de tyske arbejdsmarkedsstrukturer.