Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

International økonomi

Direktivforslag om ny kapitaldækningsregler (Basel II)

Direktivforslaget om nye kapitaldækningsregler forventes endeligt vedtaget inden udgangen af 2005. I artiklen beskrives det overordnede indhold af forslaget og det videre arbejde i EU. Et simpelt skøn peger på et lavere kapitalkrav for danske pengeinstitutter med de nye regler.