Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

ECB lederartikel, august 2005

Dansk oversættelse af lederartikel fra ECBs månedsoversigt, august 2005