Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Ekspertforudsigelser af renter og valutakurser

Konsensusskøn, baseret på et gennemsnit af mange eksperters forudsigelser, anvendes ofte som et mål for markedsdeltagernes forventninger til den fremtidige udvikling i økonomiske og finansielle størrelser. For udvalgte renter og valutakurser har konsensusskønnene i gennemsnit ikke været mere præcise end det naive alternativ, at disse renter og valutakurser var forblevet uændrede.