Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Statistik

En sammenligning af detailrenterne i Danmark og euroområdet

Der er betydelige forskelle på detailrenterne mellem landene i Europa. En væsentlig del af renteforskellene skyldes forskellige finansielle strukturer, produktkarakteristika og national regulering. Renteforskellene er størst for husholdningssektoren, hvor barriererne for grænseoverskridende låneaktiviteter er størst.