Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Internationalt samarbejde

Enighed om nye kapitaldækningsregler i EU

Der er opnået politisk enighed om direktivforslaget til nye kapitaldækningsregler (Basel II) i Europa-Parlamentet den 28. september og efterfølgende i Ecofin-Rådet den 11. oktober...